YNSA in Danish

Yamamoto nyo kranie akupunktur (YNSA)

T. Yamamoto, Th. Schockert

Yamamoto nye kranieakupunktur er en saerlig form af den traditionelle akupunktur.

Metoden baserer sig på en ny Somatotop på kraniet. I sammenligning med øre – og mundakupunktur projiceres den samlede organisme på beskrevne arealer på kraniet.

Ved sygdomme, f.eks. smerter I bevaegeapparatet, ytre det lidende kropsareal sig igennem beskrevne reaktive zoner. Akupunkturen udføres på denne anatomiske lokalisation af lidelsen.

Bevaegeapparatet er repraesenteret på begge sider af pande – hårgraensen, de indre organer på begge sider af tindingsområdet. Kranieakupunkturen skelner imellem en Yin – Somatotop på forreste og en Yang – Somatotop på bageste kraniedel.

Kranieakupunkturen egner sig isaer til behandling af smerter, reversible forstyrreler i bevaegeapparatet inkluderet lammelser, f.eks. friske lammelser efter slagtilfaelde. Til behandling af forstyrrelser i de indre organer bliver fund efter mavediagnosen såvel som efter den specielle japanske halsdiagnose lagt til grund. Ømhedsgrader for tryk i testarealet afgører valget af akupunkturpunkter.

P.gr.a. sin simple gennemførelse – uden hensyn til den traditionelle kinesiske akupunkturs mange akupunkturpunkter – egner kranieakupunkturen sig som rutinemetode i den daglige praksis.

Den praktiseres som monoterapie eller kombineres med andre akupunkturformer samt i forbindelse med andre medicinske behandlingsmåder. YNSA kann med fordel supplere hidtidige behandlingsregimer af patienter med slagtilfaelde, har så godt som ingen bivirkninger og ingen kontraindikationer.

For fremtiden ville det vaere ønskvaerdigt for patienter efter slagtilfaelde at påbegynde behandlingen allerede gennem tilkaldt vagtlaege og at fortsaette med YNSA i stroke unit samt i efterfølgende rehabilitation.

Yderligere informationer: thomas.schockert@gmail.com  (eMail venligst på tysk eller engelsk)


Literatur

Yamamoto T., Yamamoto, H.: Yamamoto New Scalp Acupuncture,
Axel Springer Japan Publishing Inc. 1998
ISBN 4-89589-169-0

Kampik: Propädeutik der Akupunktur,
Hippokrates 4. Auflage 1998