YNSA in Greek

EpituchV qerapeia ponou me thn meqodo tou kraniou.

H nea meqodoV qerapeiaV, ,,BelonismoV kraniou,, mporei na qerapeuei se megalo baqmo eidh paralusiaV kai glwssika elattwmata meta apo apoplhxia.

T.Giamamoto,Q.Sokert

Mia spoudaia sumplhrwmatikh meqodoV , gia thn antimetwpish thV apoplhxiaV

Perilhyh

H nea meqodoV belonismou kraniou tou Giamamoto einai mia meqodoV poumporei na maqei kaneiV eukola kai grhgora. Crhseimopoieitai enantia proV touV oxeiV kai croniaiouV ponouV, opwV kai enantion thV apoplhxiaV kai sumplhrwnei thn idh uparcousa meqodo. H qerapeia prepei na arcisei me ton iatro prwtwn bohqeiwn kai na sunecistei sthn klinikh,sto nosokomeio, sto anarrwthrio, opwV kai sto spiti apo ton oik. iatro.

O belonismoV kraniou tou kuriou Giamamoto dhmosieuthke gia prwth fora to 1973 kai brisketai apo tote se sunech proodo.


Crhseimopoiountai basika shmeia tou kraniou gia thn qerapeia kai gia thnantimetwpish tou ponou, thV enoclhshV sto kinhtiko susthma, opwV kai gia thn merikh paralush twn akrwn.


A – Katacwrhmeno sto A1mecri A7 (Aucenikoi sponduloi)
B – Wmoplath
G – KleidwseiV wmoplathV, bracionaV, antibracio,
karpoV, ceri kai daktula
D – LWS Sakrum, katw akra
E – Katacwrhmeno sto E1 mecri E12 Qwrax kai sterno


EswterikeV paqhseiV qerapeuontai idiaiteroV me belonismo sthn perioch “Y“ tou kraniou. Ta shmeia U einai gnwsta apo to 1980.

 

Ta shmeia AfasiaV den einai ta shmeia U einai auta pou epideikniontai katwterw IdiaiterhV shmasiaV einai h
Broca-Aphasie panw apo to shmeion tou GIN, h Wernicke-Aphasie antimetwpizetai me to shmeion tou GIANGK

Lu = Pneumonia
Le = Sikwth
He = Kardia
Pe = Perikardio
Gb = Splhna
= Lepto endero
MP = PangkreaV
3E = Tria Qermantika
Ma = Stomaci
D = Duodenum
Di = Nefra
Ni = Spondulikh
Bl = KustiV
G = Mualo


Telika ta shmeia pou anakalufqhkan to 1995 emploutizoun tiV dunatotiteV qerapeiaV thV apoplhxiaV.

Ta shmeia YNSA tou egkefalou sthn qesh Yin H Basalganglien brisketai metaxu thV diamikhV scismhV tou kurioV egkefalou pou cwrizetai se duo hmisfairia kai execei ligo proV ta pisw pera apo ta alla shmeia tou egkefalou.


En tw metaxu o Dr Giamamoto ecei anakaluyei kai alla swmatotopia pou qa anakoinwqoun sto mellon, ta diafora swmatotopia sumplhrwnontai kai eniscuontai metaxu touV, kai mporoun na crhseimopoihqoun analoga metaxu touV. AsqeneiV me Apoplhxia qerapeuontai me belonismo se ena croniko diasthma triwn ebdomadwn mecri triwn mhnwn hmerisiwV. Ean einai aparaititon h qerapeia mporei na sunecistei akoma gia merikouV mhneV. SkopoV thV YNSA einai h epanafora tou asqenouV sthn prwtarcikh tou katastash. H Afasia kai h merikh Paralush, qerapeuontai oloscerwV an h qerapeia ginei egkairoV.

StiV katwterw asqeneieV h YNSA ecei plhrh qerapeutikh epitucia.

Kinhtikh enoclhsh kaqe eidouV, hmiplhgia, paraplhgia (paralush twn katw akrwn, hmikrania Trigeminusneuralgie. M.Parkinson, MS, endomuceiV enoclhseiV, zalh, TinnitouV (sunechV qoruboV sta autia), Afasia, optikh enoclhsh, Demenz (parafrosunh) M.Alzheimer epilhyia, aupnia, kataqluyh kai alleV yuconeurologikeV enoclhseiV. An sugkrinoume, h apodotikothta tou swmatikou belonismou einai san na ricnei kaneiV calikia se mia megalh limnh, enw h apodotikothta tou kraniakou be lonismou einai san na ricnei kaneiV liqostroto sthn limnoula tou khpou, epeidh o belonismoV enoV U-Shmeiou ecei epidrash se olo to meshmbrino swma, oso poio egkairwV arcizei h qerapeia toso poio grhgora kai apotelesmatika ginetai h qerapeia. H cronikh apostash metaxu prosbolhV kai archV thV qerapeiaV, mporei akoma meta apo mhneV h cronia na ecei shmantiko kerdoV gia ton asqenh.


LemoV kai koiliakh diagnwsh

H qerapeia arcizei sunhqwV me ta basika shmeia. Poia shmeia tou U-qa crhsimopoihqoun, auto qa to kaqorisei o qerapeuthV analoga me th zwnh diagnwshV sto lemo kai sthn koiliakh zwnh. Mia aisqish pieshV meta apo swsth topoqethsei thV belonaV sthn katallhlh zwnh ecei san apotelesma thn exafanish.

Brisketai kai apo tiV duo pleureV tou lemikou trigwnou (Halsdreieck).

 

Lu = Pneumonia
Le = Sikwth
He = Kardia
Pe = Perikardio
Gb = Splhna
= Lepto endero
MP = PangkreaV
3E = Tria Qermantika
Ma = Stomaci
D = Duodenum
Di = Nefra
Ni = Spondulikh
Bl = KustiV
G = Mualo


O lemoV -kai to koiliako trigwno einai katallhla gia thn diagnwsh opwV kai gia ton elegco thV qerapeiaV. Auto einai teleiwV kainourgio kai monadiko sthn istoria tou belonismou. Etsi o qerapeuthV mporei grhgora na elenxei thn swsth qesh thV belonaV.

Logw hqikhV apoyhV den prepei na apokruptetai h YNSA apo asqeneiV pou epaqan apoplhxia. Gia auto oi iatroi, prepei na ekpedeutoun kai na ekpedeuontai grhgora kai entatika. Kata archn prepei na ekpedeutoun oi neurologoi, oi paqologoi, kai oi anaisqhsiologoi, opwV kai ekeinoi twn prwtwn bohqeiwn iatroi.

SumplhrwnontaV to germaniko iatriko filadio me to noumero 17/1999 san odhgoV qerapeiaV, h YNSA mporei na lhfqh san prognwstiko thV oxeiaV apoplhxiaV ….stouV asqeneiV pou den mporoun na lhfqoun ta Lysetherapie h YNSA prepei na arcisei apo ton oikogeneikon iatron . Peraiterw h YNSA prepei na ginei ena tmhma thV basikhV qerapeiaV kaqe morfhV apoplhxiaV.

Ta basika thV YNSA einai dunaton na ginoun gnwsta se ligeV mereV , kai telika kaqe iatroV mporei na katastei ikanoV thV qerapeutikhV meqodou.

Mecri twra uparcoun plhrwforieV Daten monon gia thn qerapeia pou eginan me thn epiqesh sta basika shmeia. Peraiterw spoudeV, gia to uyoV thV epituciaV tou Basis-Y-opwV kai twn shmeiwn tou egkefalou menoun anoikteV gia to mellon. Me to belonismo tou kraniou antimetopizontai ta problhmata tou aisqhsiologikou kai eniscuetai kaqe sumbatikh energeia sthn drash thV. Se oxeia morfh h epitucia mporei na epiteucqei meta apo oliga lepta.

H statistikeV anaferontai se asqeneiV pou upeblhqhsan se qerapeia me thn YNSA-Basispunkten gia elattwsh tou ponou kai thV hmiplhgiaV. An kai den eginan statistikeV meta thn crhsh tou U-Shmeiou einai sugourh h kallitereush se uyhlo baqmo.

Sthn eikona 1 blepoume thn elattwsh tou ponou.

Oi Basispunkten A,B,C,D, kai E, oi prasineV kolwneV deicnoun ena scedon teleia elattwmeno pono.

Oi eikoneV 2,3 kai 4 deicnoun statistikeV asqenwn me apoplhxia meta apo qerapeia me YNSA-Basispunkten, opwV blepoume h epitucia einai teleiwV anexarthth thV hlikiaV. Basika meta apo to egkefaliko o asqenhV prepei amesoV na arcisei thn qerapeia.

Maqhmata YNSA kanei o dor Giamamoto sthn klinikh tou kaqwV kai sto kentro Reha sthn Iapwnia.


Sthn Germania metaxu allwn kanei maqhmata belonismou o sundesmoV iatrwn belonismou DAGfA.

An qelei kaneiV mporoun na ginoun kai alla maqhmata meta apo sumfwnia. PlhrwforieV gia melontikeV omadikeV ergasieV sta nosokomeia h plhrwforieV gia touV iatrouV se anarrwthria (Reha) koitaxte sthn dieuqinsh thomas.schockert@gmail.com epikoinwnhste parakallw sta Agglika h Germanika.

Ta maqhmata YNSA tou Dor. Giamamoto einai polu spoudaia. Idiaitera sunarpastika einai ta NtiaV kai ta film pou deicnoun thn stadiakh qerapeia twn asqenwn tou pou ecoun upostei paralush.

o dor.Giamamoto den einai monon didaktwr,alla kai dianoia ereunhtikh. Qerapeuei, didaskei kai ereuna me enqousiasmo kai cioumer.


Bibliografia

Yamamoto T., Yamamoto, H.: Yamamoto New Scalp Acupuncture,
Axel Springer Japan Publishing Inc. 1998
ISBN 4-89589-169-0

Dr. Toshikatsu Yamamoto, M.D., Ph. D. Aishinkai
Yamamoto Hospital Acupuncture Institute, Nichinan
Rehabilitation Clinic Miyazaki, Kyushu, Japan

Dr. med. Thomas Schockert, Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren
Am Kirschenhang 9,  52372 Kreuzau, Germany
eMail: thomas.schockert@gmail.com